Tiedote syksyn harjoituksista

Uudistamme keskiviikon ja torstain harjoituksia sisältöjen ja toteutustavan osalta. Keskiviikon harjoitukset toteutetaan tasoryhmittäin ja sisällöllisesti painotetaan taito- ja tekniikkaharjoittelua.  Torstain harjoitukset toteutetaan yhteisharjoituksena kaikkien ryhmien kesken kestävyyspainotuksella. Torstaina mukana on…

Continue Reading
Close Menu